UÇANKUŞ İHBAR HATTI: Whatsapp Telefon: 0 532 472 88 88 E-Posta: haber@ucankus.net Haber Merkezi: 0212 283 54 54

DİKKAT! İŞTEN ATILIRSINIZ!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde çalışan evli iki çalışanın gönül ilişkisi yaşamasını işten atılma nedeni saydı.

DİKKAT! İŞTEN ATILIRSINIZ!

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, “Yargıtay, işyerinde eşe ihaneti işten atılma nedeni saydı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Güneri yazısında, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği kararı irdeledi.

“EVLİ İKİ ÇALIŞANIN GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞAMASINI İŞTEN ATILMA NEDENİ SAYDI”

Yasemin Güneri yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Yargıtay, çalışma hayatını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde çalışan evli iki çalışanın gönül ilişkisi yaşamasını işten atılma nedeni saydı.

Bir tekstil fabrikasında asgari ücret alarak çalışan evli ve üç çocuk babası M.B. aynı işyerinde çalışan ve yine evli olan G.D. isimli başka bir işçiyle gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Bu ilişkilerini inkar etmeyen ve işyerinde sürekli yan yana duran M.B. ve G.D.'nin bu durumu işyerinde bulunanları huzursuz etti.

İşveren, çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olan bu durum sonrası M.B.'nin savunmasını istedi. Savunma vermekten imtina eden M.B. ilişkisini de kabul etti. Bunun üzerine davacı M.B.'nin ve G.D.'nin iş akidini haklı sebeple feshetti.

M.B. bunun üzerine feshin geçersizliğine ve işe iadesine hükmedilmesi talebiyle dava açtı. Saray İş Mahkemesi M.B.'yi haklı buldu. M.B.'nin evli olduğu halde işyerinde evli bir kadınla gönül ilişkisi yaşamasının iş akdinin feshedilmesine neden olacak bir gerekçe olmadığına hükmetti.”

“YARGITAY’IN BU KARARININ ARDINDAN, EVLİ KİŞİLERİN İŞYERİNDE GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞAMASI İŞ AKDİNİN FESHİNE NEDEN OLACAK”

Saray İş Mahkemesinin verdiği kararı da aktaran Yasemin Güneri şunları kaydetti:

“Yerel Mahkeme kararında şu görüşleri dile getirdi:

‘Davacı işçinin iş akdinin davacının evli olduğu halde aynı işyerinde çalışan ve yine evli olan bir diğer işçi ile yaşadığı ilişki nedeniyle feshedildiği; tanıklar Z.Ç. ile E.K.'nin beyanları da dikkate alındığında davacının G.D. ile bir ilişkisi olduğu kanaatine varıldı. Bu davranışların işin normal yürüyüşünü ve işyerindeki uyumu olumsuz etkileyen davranışlar olması gerektiği, somut olayda, davacı işçinin dava dışı kadın işçi ile bir ilişki yaşadığı sabit olmasına karşın, davacının bu davranışının işin normal yürüyüşünü ve işyerindeki uyumu olumsuz etkilediğine yönelik bir bilginin dosyada mevcut olmadığı, davalı tanıklarından E.K.'nin davacı ile dava dışı işçinin işyerinde sürekli yan yana olduklarını ancak ahlaksız bir durum olmadığına, birbirlerine yardım ettiklerine ilişkin beyanı da davacının davranışının işyerinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını gösterdiği; davalının da söz konusu ilişkinin işyerinde olumsuz veya uyumsuz sonuçlara yol açtığını ispatlayamadığı; davacı işçinin evli olduğu halde, yine evli olan bir diğer işçiyle ilişki yaşaması tek başına geçerli bir neden olarak kabul edilemeyeceği aksinin kabulü halinde davacı işçinin çalışma hürriyetinin kısıtlanmış olacağı kanaatine varılmıştır.’

M.B. mahkemenin verdiği kararı, Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. İşveren bu karara da itiraz edince dosya Yargıtay’a geldi.

Yargıtay, verilen kararı bozdu. İşyerinde evli olan çalışanların gönül ilişkisi kurmasının işten atılma nedeni olacağına karar verdi.

Yargıtay 9. Hukuk Mahkemesi, şu görüşleri dile getirdi:

‘Somut uyuşmazlıkta, evli ve 3 çocuk sahibi olan davacı işçinin, aynı işyerinde çalışan dava dışı evli bir kadın işçi ile gönül ilişkisi yaşadığının sabit olduğu, davacının bu davranışının işin normal yürüyüşünü ve işyerindeki çalışma ortamını olumsuz etkilediği ve davacının bu davranışının doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, güven ilişkisinin zedelendiği, işverenin iş akdini feshinin özel hayata müdahale olmadığı, bu nedenle işverenin feshinin 4857 sayılı kanunun 25/2. maddesi kapsamında haklı nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.’

Yargıtay’ın bu kararının ardından, evli kişilerin işyerinde gönül ilişkisi yaşaması iş akdinin feshine neden olacak.”

Son Güncelleme: 3.05.2020 15:14:13
ETİKETLERyargıtay  gönül ilişkisi