UÇANKUŞ İHBAR HATTI: Whatsapp Telefon: 0 532 472 88 88 E-Posta: haber@ucankus.net Haber Merkezi: 0212 283 54 54

TÜP BEBEĞE DEVLET DESTEĞİ!

Türkiye, en fazla tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler arasında yer alırken, dünyada her yıl 400 bin tüp bebek doğuyor. Kadın ya da erkekten kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle çocuğu olmayan çiftlerden bazıları çareyi tüp bebek merkezlerinde arıyor.

TÜP BEBEĞE DEVLET  DESTEĞİ!

Türkiye'de yılda yaklaşık 50 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde tüp bebek tedavisi sınırsız destekleniyor. Avrupa'da her 100 bebekten 4'ü tüp bebek.

Türkiye'de evli olup çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalılarının tüp bebek tedavisi üç deneme ile sınırlı olmak üzere karşılanıyor. Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu binlerce çiftin tüp bebek tedavisinde devlet desteğine yönelik merak ettiği sorulara yanıt verdi. İşte merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-Tüp bebek tedavisi yaptırmak istiyorum. Tedavi SGK tarafından hangi şartlarda karşılanıyor?

"Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısının" tüp bebek tedavisi en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanıyor. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından tıbben uygun görülmesi, kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması zorunluluğu bulunuyor. Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekiyor.

2-Tüp bebek tedavisinden katılım payı alınıyor mu?

Tüp bebek tedavisinde tedavinin yapıldığı tüp bebek merkezince ilk deneme için verilen hizmetin yüzde 30'u, ikinci denemede yüzde 25'i, üçüncü denemede ise yüzde 20'si oranında kişilerden katılım payı alınıyor.

3-Tüp bebek tedavisinde katılım payı alınmayacak hasta grubu var mıdır?

Harp malullüğü aylık almakta olanlar ve eşleri, malullük aylığı alan vazife malullerinin kendileri ile eşleri, başkasının yardımı ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşlerinden katılım payı alınmıyor.

4-Emekli Sandığı çalışanıyım. Oğlum (KML) kronik lösemi hastasıdır. Tedavisi için ilik nakli gerekli olduğundan tüp bebek tedavisine başvurmak istiyoruz. Kurum bunu karşılıyor mu?

Çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması, bu çocuğun tedavisi amaçlı genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak giderler karşılanıyor. Hasta çocuğunuzun tedavisi için bu şartlarda tüp bebek tedavisi karşılanıyor. Ödeme, hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak gerçekleştiriliyor.

5-Tüp bebek tedavisi için müracaat ettik. Aşılama için ayrı, tüp bebek için ayrı hakkımız var mı?

Intra Uterin Inseminasyon (aşılama) en az 2 deneme yapıldıktan sonra tüp bebek tedavisi ne geçilebilir. Tüp bebek tedavisi ise 3 defayla sınırlı olup birbirlerinden ayrı tedavilerdir. Bu tedaviler birbirlerinin deneme sayısından bağımsız.

6-39 yaşında evlendim, 41 yaşından gün alıyorum. Tüp bebek tedavisi yaptırabilir miyim?

Tedavisine başlanan kadının tüp bebek uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 41 yaşından gün almış olması durumunda bedeller karşılanmıyor. Ancak kadının 41 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda sağlık hizmetleri ödeniyor.

7-Tüp bebek tedavisinde kaç deneme hakkı vardır?

SUT gereği Kurumumuzca tüp bebek tedavisinde en fazla 3 deneme karşılanıyor.

8-Azoospermi hastalığı olan kişilerde tüp bebek tedavisi için üç yıl şartı var mıdır?

Erkeğin azoospermisi olması durumunda son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun belgelenmesi şartı aranmıyor.

9-Evlatlık çocuğumuz var. Tüp bebek tedavisinden yararlanabilir miyiz?

Tüp bebek tedavisinde evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmama koşulu bulunmuyor. Diğer bir ifadeyle evlat edinilmiş çocuk olması tüp bebek tedavisine engel değildir.

10- Kurumla anlaşması olmayan özel hastanede tedavi yaptırıp faturamı SGK götürerek ücretimi alabilir miyim?

Kurumla sözleşmeli olmayan bir sağlık kurumunda tüp bebek tedavisi yaptırılırsa Kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz. Tedavi için gerekli sağlık kurulu raporu; üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile düzenleniyor.

Son Güncelleme: 14.08.2021 09:20:22
ETİKETLERtüp bebek