Yandex Metrika
Uçankuş
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERGİ KANUNU'NU ONAYLADI!..

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERGİ KANUNU'NU ONAYLADI!..

27/03/2018 17:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı. Kanuna göre, eski bakanlara ve TBMM'nin eski üyelerine görevde  bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların, görevlerinin sona ermesi  halinde de geçerliliği devam ettirilecek. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme:
Amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek  suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor.  Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak  tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan  veriliyor.Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki  hacizler şu şartların sağlanması halinde kaldırılacak:
"Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması. Hacizli mala  biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil  dairesine ödenmesi. Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.  Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi."
Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten  itibaren 3 ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek.Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı  açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı  davalar mahkemelerce incelenmeyecek."
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TEŞVİK EDİLİYOR
Apartmanlarda yer alanlar dahil olmak üzere, konutların çatı veya  cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi  amaçlı kullanılması teşvik ediliyor. Bu suretle üretilen elektrik enerjisinin  ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf  kapsamına alınacak.Bu şekilde kurulacak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kilovatı  geçmeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada yer alacak.Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ana gayrimenkulün ortak elektrik  ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çatı veya cephelerde kurulacak elektrik  enerjisi üretim tesisinden kat maliklerince elde edilecek gelirler de muafiyet  kapsamında olacak.
Bu tesisten üretilen enerjiyi satanların belge düzenleme, defter  tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ VERGİ DIŞI BIRAKILIYOR

Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce  okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve  gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor.
Buna göre, işverenlerce iş yerinde kreş ve gündüz bakımevi  hizmetlerinin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan  gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla her bir çocuk için  aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini aşmamak üzere bu  istisnadan yararlanılacak. Bu yüzde 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt  tutarının yüzde 50'sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar  Kurulu yetkili olacak.
Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, "karşılıklı  sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş  kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları" gibi adlar  altında yapılan ödemeler ve yardımlar, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem  tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınacak.
Net asgari ücretlilere, bu yılın ocak ayında maaşının net asgari  ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari geçim  indirimi sağlanacak.Hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, "karşılıklı  sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş  kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları" gibi çeşitli adlar altında yapılan  ödeme ve yardımlar ücret kapsamında sayılacak.
VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SAYILMAYACAK
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilebilen,  kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için  zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi  vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacak.Düzenlemeyle, adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya  vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona  ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin  olarak yapılacak tarhiyatlar ve kesilecek cezaların muhatabı netleştiriliyor.
Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin  geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedeli, takdir  komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlendirilebilecek. Mükellefler, bu  mahiyetteki imha işlemleri için Maliye Bakanlığına başvuracak.Kanunla, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam  mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip  eden hesap döneminde sermaye olarak yurt dışından getirilen yabancı paralar için  yeni bir değerleme müessesesi getiriliyor.
Böylece bu amaçla getirilen yabancı paraların, işe başlanılan hesap  dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım  teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı  için, yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların  önlenmesi amaçlanıyor.
Uçankuş TV canlı yayın için tıkla

UÇANKUŞ İHBAR HATTI
BiP - Whatsapp

Telefon:
0 531 546 08 56
BiP'teki UçanKuş Kanalı

e-mail:
Haber Merkezi
0212 283 54 54
TÜRKİYE'DEN YAVUZ HAMLESİ

POP TOP 10
 • MURDA & EZHEL - AYA
  1-MURDA & EZHEL - AYA
 • SAGOPA KAJMER - AVUTSUN BAHANELER
  2-SAGOPA KAJMER - AVUTSUN BAHANELER
 • BURAY - TAC MAHAL
  3-BURAY - TAC MAHAL
 • FERİDE HİLAL AKIN - YOK YOK
  4-FERİDE HİLAL AKIN - YOK YOK
 • BERKAY & TEPKİ - DELİ ET BENİ
  5-BERKAY & TEPKİ - DELİ ET BENİ
 • NORM ENDER - MEKANIN SAHİBİ
  6-NORM ENDER - MEKANIN SAHİBİ
 • İLYAS YALÇINTAŞ - FARZET
  7-İLYAS YALÇINTAŞ - FARZET
 • TUĞÇE KANDEMİR - YELKOVAN
  8-TUĞÇE KANDEMİR - YELKOVAN
 • SILA – KARANFİL
  9-SILA – KARANFİL
 • ERSAY ÜNER - NOKTA
  10-ERSAY ÜNER - NOKTA


İNENLER
 • KOTON
  1-KOTON
 • SEN ANLAT KARADENİZ
  2-SEN ANLAT KARADENİZ
 • BEREN SAAT
  3- BEREN SAAT
 • VODAFONE
  4-VODAFONE
 • CEM YILMAZ
  5-CEM YILMAZ
ÇIKANLAR
 • TÜRKİYE
  1-TÜRKİYE
 • SABANCI
  2-SABANCI
 • MUCİZE DOKTOR
  3-MUCİZE DOKTOR
 • ORKİD
  4-ORKİD
 • KENAN İMİRZALIOĞLU
  5-KENAN İMİRZALIOĞLU

TOP MEKANLAR

BÜŞRA PEKİN VE ERSAY ÜNER AŞKI NEDEN BİTTİ? İŞTE AYRILIK SEBEBİ!

ANKET
HANGİ ÜNLÜ ÇİFTİN BOŞANMASINA ŞAŞIRDINIZ?

A-) Burcu Esmersoy – Berk Suyabatmaz
B-) Ezgi Eyüboğlu – Kaan Yıldırım
C-) Işın Karaca – Tuğrul Odabaş
D-) Uraz Kaygılaroğlu – Melis İşiten


Anket Sonuçları    Anket Arşivi  Copyright © 2003 - 2020 Uçan Kuş
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter