UÇANKUŞ İHBAR HATTI: Whatsapp Telefon: 0 532 472 88 88 E-Posta: haber@ucankus.net Haber Merkezi: 0212 283 54 54

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ SINAV SORULARINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI!..

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ SINAV SORULARINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI!..

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ SINAV SORULARINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI!..

Adalet Bakanlığınca hazırlanan, "Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları  ile İdari Yargı Hakim Adaylarının eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın  Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, yönetmeliğin adı, "Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile  İdari Yargı Hakim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı ve Sözlü  Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" olarak değiştirildi. Yönetmeliğe göre yazılı sınavlar, eğitimin bittiği tarihten en az 15  gün sonra yapılacak.

Yazılı sınavın yapılacağı yer ve zaman ile sınavın usulü,  adli ve idari yargı adayları için ayrı ayrı olmak üzere, Adalet Akademisi Başkanı  tarafından belirlenecek. Yazılı sınavın yeri ve zamanı eğitimin sona ereceği tarihten 3 gün  önce eğitim merkezinin ilan panosunda ve Akademinin internet sitesinde ilan  edilecek. 

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yapılan  değerlendirmede 70 ve daha yüksek puan alanlar sınavda başarılı kabul  edilecek. 

Yönetmelik kapsamında eğitimleri tamamlanan hakim ve savcı adayları  yazılı sınavın ardından artık sözlü sınava da girecek. Yazılı sınavdan 70 ve  üzeri puan alanlar sözlü sınava katılabilecek. Sözlü Sınav Kurulu, Adalet Akademisi Başkanı'nın başkanlığında,  Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık Personel Genel Müdürü, Bakanlık Ceza  İşleri Genel Müdürü ve Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu  tarafından akademide ders veren öğretim elemanları arasından seçilen iki asıl ve  bir yedek üyeden oluşacak.

ÖZ GÜVEN VE TEMSİL KABİLİYETİ UYGUNLUK SAYILACAK

Sözlü sınav, eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi, mevzuat ve  içtihat bilgisi, mesleki yeterlilik, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade  etme yeteneği, öz güven, temsil kabiliyeti, davranışların mesleğe uygunluğu  konularını kapsayacak.  Yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde  40'ının toplamı 70 ve üstü olanlar başarılı sayılacak.

Son Güncelleme: 3.05.2020 15:14:13
ETİKETLERHAKİM  SAVCI  SINAV  DEĞİŞİKLİK