UÇANKUŞ İHBAR HATTI: Whatsapp Telefon: 0 532 472 88 88 E-Posta: haber@ucankus.net Haber Merkezi: 0212 283 54 54

YAKLAŞIK BİR AY AMERİKA'DA TATİL YAPTIKTAN SONRA İSTANBUL'A DÖNEN KIVANÇ TATLITUĞ'UN YENİ ADRESİ "KALEM ADASI"!

YAKLAŞIK BİR AY AMERİKA'DA TATİL YAPTIKTAN SONRA İSTANBUL'A DÖNEN KIVANÇ TATLITUĞ'UN YENİ ADRESİ "KALEM ADASI"!

YAKLAŞIK BİR AY AMERİKA'DA TATİL YAPTIKTAN SONRA İSTANBUL'A DÖNEN KIVANÇ TATLITUĞ'UN YENİ ADRESİ "KALEM ADASI"!

Yak­la­şık bir ay Ame­ri­ka­’da ta­til yap­tık­tan son­ra, bay­ram­da İs­tan­bu­l’­a dö­ne­n Kıvanç Tat­lı­tuğ, ta­ti­li­ne Ka­lem Ada­sı­’n­da de­vam edi­yor.

İz­mi­r’­in Di­ki­li il­çe­si ya­kın­la­rın­da yer alan ada­da din­le­nen oyun­cu­nun, hay­ran­la­rı ta­ra­fın­dan çe­ki­len fo­toğ­ra­fın­da sev­gi­li­si Ba­şak Di­ze­r yoktu.

Son Güncelleme: 3.05.2020 15:14:13